Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Dịch vụ di trú

từ Cố vấn di trú RCIC - IRB được ủy quyền bởi
Đoàn cố vấn di trú và quốc tịch Canada (CICC)

Lưu trú ngắn hạn

 • Tư vấn tổng quát mỗi 45ph120

  lời khuyên, định hướng các vấn đề cư trú ngắn hạn
  lệ phí theo giờ, khấu trừ phí hồ sơ nếu trở thành khách hàng

 • Thị thực du lịch 1200

  tư vấn, chuẩn bị giấy tờ, mở và nộp hồ sơ lên Bộ Di Trú
  chưa bao gồm phụ phí, lệ phí chính phủ và hồ sơ theo cùng

 • Siêu thị thực (Super Visa) 1800

  dành cho bố, mẹ, ông, bà của thường trú nhân hoặc công dân Canada
  tư vấn, chuẩn bị giấy tờ, mở và nộp hồ sơ lên Bộ Di Trú
  chưa bao gồm phụ phí và lệ phí chính phủ

 • Giấy phép cư trú tạm thời (TRP) từ4000

  tư vấn, chuẩn bị giấy tờ, mở và nộp hồ sơ lên Bộ Di Trú
  giấy phép nhập cảnh đặc biệt cho đương đơn bị từ chối nhập cảnh
  chưa bao gồm phụ phí và lệ phí chính phủ

 • Giấy phép du học từ1500

  tư vấn ngành học xu hướng định cư, điều kiện nhập học, học bổng
  xin nhập học, chuẩn bị giấy tờ, kế hoạch học tập, mở và nộp hồ sơ lên Bộ Di Trú
  chưa bao gồm phụ phí, lệ phí chính phủ và hồ sơ theo cùng (nếu có)

 • Giấy phép lao động từ1500

  tư vấn, chuẩn bị giấy tờ, phỏng vấn, CV, mở và nộp hồ sơ lên Bộ Di Trú
  chưa bao gồm phụ phí, lệ phí chính phủ và hồ sơ theo cùng (nếu có)

 • Gia hạn du lịch, du học 800

  tư vấn, chuẩn bị giấy tờ, mở và nộp hồ sơ lên Bộ Di Trú
  chưa bao gồm phụ phí và lệ phí chính phủ
  phí ưu đãi cho khách hàng thân thiết

 • Phục hồi tình trạng cư trú hợp pháp từ1500

  tư vấn, chuẩn bị giấy tờ, mở và nộp hồ sơ lên Bộ Di Trú
  chưa bao gồm phụ phí và lệ phí chính phủ

Bảo lãnh, Đầu tư & Định cư

Vấn đề pháp lý

Chi phí được tính bằng đồng Canada (CAD) hoặc tương đương tại thời điểm thanh toán.
Chưa bao gồm thuế, lệ phí chính phủ và các khoản phụ phí phục vụ quá trình hoàn thiện hồ sơ.
Phí dịch vụ di trú có thể thay đổi tùy vào khối lượng công việc cần thiết để chuẩn bị hồ sơ.
Phương thức và chi phí thanh toán được chia theo giai đoạn, dựa trên nhu cầu của từng khách hàng.
Khách hàng thân thiết được hưởng phí ưu đãi cho toàn bộ hồ sơ về sau theo chính sách của công ty.

error: Alert: Content selection is disabled!!