Facebook ZaloZalo Whatsapp Wechat Skype Booking
Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Bộ tính BC PNP

dành cho các hồ sơ đã đủ điều kiện tối thiểu

Loading...
1. Lời mời làm việc (Job Offer) tại tỉnh British Columbia
2. Yếu tố nhân lực
Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp
Education
Ngôn ngữ chính thức
0

DateTotalStreamScoreLimitations
Nov 21, 202327Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
2475Contruction
1760Healthcare
9394Tech
Nov 16, 2023116Skilled Worker113General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option113
International Graduate115
International Graduate - EEBC option115
Entry Level & Semi-Skilled94
59Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
1275Contruction
3260Healthcare
560Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Nov 7, 202310494Tech
6160Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
2560Healthcare
Oct 31, 2023133Skilled Worker111General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option111
International Graduate113
International Graduate - EEBC option113
Entry Level & Semi-Skilled91
48Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
2260Healthcare
<560Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Oct 24, 2023101Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
3460Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
2260Healthcare
<560Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Oct 17, 2023104Skilled Worker111General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option111
International Graduate113
International Graduate - EEBC option113
Entry Level & Semi-Skilled91
31Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Oct 11, 2023118Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
45Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Oct 4, 2023110Skilled Worker111General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option111
International Graduate113
International Graduate - EEBC option113
Entry Level & Semi-Skilled91
51Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
25Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Sep 26, 2023127Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
49Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
28Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Sep 19, 2023147Skilled Worker108General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option108
International Graduate111
International Graduate - EEBC option111
Entry Level & Semi-Skilled89
51Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
27Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Sep 12, 2023133Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)88Tech
36Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
14Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Sep 6, 2023160Skilled Worker107General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option107
International Graduate110
International Graduate - EEBC option110
Entry Level & Semi-Skilled89
43Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
19Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Aug 29, 2023102Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)88Tech
28Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
20Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Aug 22, 2023169Skilled Worker106General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option106
International Graduate109
International Graduate - EEBC option109
Entry Level & Semi-Skilled88
33Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
23Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Aug 15, 2023107Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)88Tech
27Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
19Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Aug 9, 2023139Skilled Worker107General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option107
International Graduate110
International Graduate - EEBC option110
Entry Level & Semi-Skilled88
34Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
22Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Aug 1, 2023132Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)88Tech
39Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
23Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jul 25, 2023175Skilled Worker106General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option106
International Graduate109
International Graduate - EEBC option109
Entry Level & Semi-Skilled87
30Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
20Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jul 18, 2023112Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)88Tech
39Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
16Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jul 11, 2023152Skilled Worker106General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option106
International Graduate109
International Graduate - EEBC option109
Entry Level & Semi-Skilled87
35Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
15Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jul 5, 202397Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)88Tech
23Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Jun 27, 2023130Skilled Worker106General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option106
International Graduate109
International Graduate - EEBC option109
Entry Level & Semi-Skilled87
30Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
20Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jun 20, 2023107Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
19Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jun 13, 2023170Skilled Worker104General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option104
International Graduate107
International Graduate - EEBC option107
Entry Level & Semi-Skilled87
23Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Jun 6, 2023112Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
24Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
21Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
May 30, 2023151Skilled Worker104General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option104
International Graduate107
International Graduate - EEBC option107
Entry Level & Semi-Skilled85
26Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
14Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
May 23, 2023103Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
20Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
May 16, 2023162Skilled Worker104General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option104
International Graduate107
International Graduate - EEBC option107
Entry Level & Semi-Skilled85
29Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
11Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
May 9, 202393Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
34Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
23Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
May 2, 2023133Skilled Worker104General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option104
International Graduate107
International Graduate - EEBC option107
Entry Level & Semi-Skilled85
22Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
16Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Apr 25, 2023113Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
28Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
27Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Apr 18, 2023158Skilled Worker104General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option104
International Graduate107
International Graduate - EEBC option107
Entry Level & Semi-Skilled85
29Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
16Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Apr 11, 202399Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)85Tech
25Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
8Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Apr 4, 2023152Skilled Worker103General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option103
International Graduate106
International Graduate - EEBC option106
Entry Level & Semi-Skilled85
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
6Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Mar 30, 2023165Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)85Tech
23Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
23Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Mar 21, 2023202Skilled Worker101General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option101
International Graduate106
International Graduate - EEBC option106
Entry Level & Semi-Skilled85
34Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Mar 14, 2023197Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)83Tech
23Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
10Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Mar 7, 2023229Skilled Worker100General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option100
International Graduate105
International Graduate - EEBC option105
Entry Level & Semi-Skilled85
26Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
19Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Feb 28, 2023145Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)83Tech
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
6Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Feb 22, 2023203Skilled Worker101General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option101
International Graduate103
International Graduate - EEBC option103
Entry Level & Semi-Skilled85
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
20Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Feb 14, 2023183Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)83Tech
29Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)55Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
20Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)55Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)55Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Feb 7, 2023207Skilled Worker102General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option102
International Graduate102
International Graduate - EEBC option102
Entry Level & Semi-Skilled82
25Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
13Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Jan 31, 2023243Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)85Tech
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jan 24, 2023221Skilled Worker102General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option102
International Graduate102
International Graduate - EEBC option102
Entry Level & Semi-Skilled82
31Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jan 17, 2023154Skilled Worker105General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option105
International Graduate105
International Graduate - EEBC option105
Entry Level & Semi-Skilled82
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
15Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jan 10, 2023123Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Jan 4, 2023163Skilled Worker105General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option105
International Graduate105
International Graduate - EEBC option105
Entry Level & Semi Skilled82
28Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
20Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Dec 20, 2022153Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech draw
15Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Dec 13, 2022180Skilled Worker104General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option104
International Graduate104
International Graduate - EEBC option104
Entry Level & Semi-Skilled80
19Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
13Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Dec 6, 2022144Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)95Tech draw
32Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
12Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Nov 28, 2022253Skilled Worker105General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option105
International Graduate105
International Graduate - EEBC option105
Entry Level & Semi Skilled82
49Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
24Skilled Worker, International Graduate, Entry Level & Semi-Skilled (includes EEBC option)60Healthcare (unless listed below)
<5Entry Level & Semi-Skilled60Healthcare: Health care assistants (NOC 33102)

<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Oct 12, 2022320Skilled Worker114General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option114
International Graduate104
International Graduate - EEBC option104
Entry Level & Semi Skilled78

Tech Occupations

NOC CodeOccupation
10030Telecommunication carriers managers
20012Computer and information systems managers
21100Physicists and astronomers
21210Mathematicians, statisticians and actuaries
21211Data scientists
21220Cybersecurity specialists
21221Business systems specialists
21222Information systems specialists
21223Database analysts and data administrators
21230Computer systems developers and programmers
21231Software engineers and designers
21232Software developers and programmers
21233Web designers
21234Web developers and programmers
21300Civil engineers
21301Mechanical engineers
21310Electrical and electronics engineers
21311Computer engineers (except software engineers and designers)
21320Chemical engineers
21399Other professional engineers
22110Biological technologists and technicians
22220Computer network and web technicians
22221User support technicians
22222Information systems testing technicians
22310Electrical and electronics engineering technologists and technicians
50011Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
22312Industrial instrument technicians and mechanics
51111Authors and writers (except technical)
51112Technical writers
51120Producers, directors, choreographers and related occupations
52119Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
52112Broadcast technicians
52113Audio and video recording technicians
52120Graphic designers and illustrators
53111Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators

 

Healthcare Occupations

NOC CodeOccupation
30010Managers in health care
31300Nursing coordinators and supervisors
31301Registered nurses and registered psychiatric nurses
31102General practitioners and family physicians
31110Dentists
31201Chiropractors
31120Pharmacists
31121Dietitians and nutritionists
31112Audiologists and speech-language pathologists
31203Occupational therapists
32120Medical laboratory technologists
32103Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
32121Medical radiation technologists
32122Medical sonographers
32123Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists
32110Denturists
32111Dental hygienists and dental therapists
32101Licensed practical nurses
32102Paramedical occupations
41300Social workers
42201Social and community service workers
31100Specialists in clinical and laboratory medicine
31101Specialists in surgery
31302Nurse practitioners
31303Physician assistants, midwives and allied health professionals
32103Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
31209Other professional occupations in health diagnosing and treating
31202Physiotherapists
31204Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
32120Medical laboratory technologists
32129Other medical technologists and technicians
32112Dental technologists and technicians
32200Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists
32109Other technical occupations in therapy and assessment
33100Dental assistants and dental laboratory assistants
31200Psychologists
41301Therapists in counselling and related specialized therapies
33102Health care assistants / health care aides only

 

Construction Occupations

NOC CodeOccupation
22114Landscape and horticulture technicians and specialists 
72102Sheet metal workers
72103Boilermakers
72104Structural metal and platework fabricators and fitters
72105Ironworkers
72106Welders and related machine operators
72200Electricians (except industrial and power system)
72201Industrial electricians
72300Plumbers
72301Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
72302Gas fitters
72310Carpenters
72311Cabinetmakers
72320Bricklayers
72400Construction millwrights and industrial mechanics
72401Heavy-duty equipment mechanics
72402Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
72500Crane operators
73100Concrete finishers
73101Tilesetters
73102Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
73110Roofers and shinglers
73111Glaziers
73112Painters and decorators (except interior decorators)
73113Floor covering installers

 

Semi-Skilled Occupations

NOC CodeOccupation
64300Maîtres d’hotel and hosts/hostesses
64301Bartenders
64314Hotel front desk clerks
64320Tour and travel guides
64321Casino workers
64322Outdoor sport and recreational guides
65200Food and beverage servers
65201Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations
65210Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services
65310Light duty cleaners
65311Specialized cleaners
65312Janitors, caretakers and heavy-duty cleaners
65320Dry cleaning, laundry and related occupations
65329Other service support occupations
94140Process control and machine operators, food and beverage processing
94141Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
94142Fish and seafood plant workers
94142Fish and seafood plant workers
94143Testers and graders, food and beverage processing
95106Labourers in food and beverage processing

BC Map

Bản đồ vẽ bởi Dr. Random Factor, Ph.D - Vector Graphics, Election Maps, Legislature Diagrams, & Political Logos
Màu đã được thay đổi và các đánh dấu đã được xóa. 

error: Alert: Content selection is disabled!!